การสังเกตผู้ติดยาเสพติด

Abuse

วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด

ยาเสพติดทั้งหลายเมื่อเกิดการเสพติดจะมีผลกระทบต่อร่างกาย, สมอง และจิตใจของผู้เสพ ทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพยาเสพติดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยหากท่านสงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านติดยาเสพติดหรือไม่ อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ 

 – การใช้เงินสิ้นเปลือง
       จะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ปกครองควรมีการสังเกตอย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมการใช้เงินของเด็กได้

 – อุปการณ์การเสพ

       อาจพบบุหรี่ที่มีรอยยับและมักจะเก็บไว้ต่างหาก หรือพบกระดาษฟลอยด์ ไฟแช็ค และหลอด


 – นิสัยโกหก

          เด็กจะเริ่มโกหกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น เสพยาในห้องน้ำนานแต่โกหกว่าท้องผูก เป็นต้น จนกระทั่งเรื่องที่โกหกจะมีความสำคัญมากขึ้น เช่น โกหกว่าเครื่องประดับหาย หรือโรงเรียนบังคับให้ซื้อเครื่องมือที่ราคาแพงๆ เป็นต้น


 – มีนิสัยลักขโมย


 – มีนิสัยเกียจคร้าน และไม่รับผิดชอบ

            หลังจากที่เสพยาเสพติดแล้ว ผู้เสพจะมีอาการเมายา ทำให้ลดความตั้งใจและลดพฤติกรรมต่างๆลง และไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

 – ร่างกายไม่แข็งแรง ผอมแห้งแรงน้อย

            เนื่องจากไม่มีอาการอยากรับประทานอาหารเพราะอยู่ในอาการเมายา หรือต้องการพยายามเก็บเงินไว้ เพื่อซื้อยาเสพติดในครั้งต่อไป

  – ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สกปรก

 – อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตัวเอง

            ในการตรวจสอบหัวข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองต้องมีความหนักแน่น มีเหตุผล และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักและความเข้าใจในครอบครัว เพราะการพูดคุยจะค่อนข้างยากและเกิดความกระทบกระทั่งกันได้ง่าย

 – เก็บตัว ไม่สุงสิงกับคนอื่นไม่รับรู้ปัญหาภายในบ้าน และใช้ห้องน้ำนาน

 – ติดต่อกับคนแปลกหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกที่เสพยาเสพติดเหมือนกัน 

 

จากหัวข้อที่ควรตรวจสอบสมาชิกในครอบครัวดังกล่าว ถ้าพบว่ามีลักษณะสัมพันธ์กับหัวข้อใด หรือหลายหัวข้อ ก็สามารถพิจารณาได้ว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้ม หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องเห็นชัดเจนว่ามีการใช้สารเสพติดจริงๆก่อนถึงจะแก้ไข เพราะปัญหาที่เกิดจากสารเสพติดนั้นจะก่อตัวจากเล็กไปใหญ่ โดยหากรอจนแน่ชัดแล้วว่ามีการใช้สารเสพติดจริงอาจจะสายเกินไป โดยสมองของผู้ที่เสพอาจจะถูกทำลายไปบ้างแล้ว ซึ่งจะทำให้ยากต่อการแก้ไขฟื้นฟูมากขึ้นบทความน่าสนใจ

Close Menu