การสังเกตผู้ติดยาเสพติด

วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด
ยาเสพติดทั้งหลายเมื่อเกิดการเสพติดจะมีผลกระทบต่อร่างกาย, สมอง และจิตใจของผู้เสพ ทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพยาเสพติดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยหากท่านสงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านติดยาเสพติดหรือไม่ อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้

– การใช้เงินสิ้นเปลือง
จะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ปกครองควรมีการสังเกตอย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมการใช้เงินของเด็กได้

– อุปการณ์การเสพ

อาจพบบุหรี่ที่มีรอยยับและมักจะเก็บไว้ต่างหาก หรือพบกระดาษฟลอยด์ ไฟแช็ค และหลอด

– นิสัยโกหก

เด็กจะเริ่มโกหกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น เสพยาในห้องน้ำนานแต่โกหกว่าท้องผูก เป็นต้น จนกระทั่งเรื่องที่โกหกจะมีความสำคัญมากขึ้น เช่น โกหกว่าเครื่องประดับหาย หรือโรงเรียนบังคับให้ซื้อเครื่องมือที่ราคาแพงๆ เป็นต้น

– มีนิสัยลักขโมย

– มีนิสัยเกียจคร้าน และไม่รับผิดชอบ

หลังจากที่เสพยาเสพติดแล้ว ผู้เสพจะมีอาการเมายา ทำให้ลดความตั้งใจและลดพฤติกรรมต่างๆลง และไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว

– ร่างกายไม่แข็งแรง ผอมแห้งแรงน้อย

เนื่องจากไม่มีอาการอยากรับประทานอาหารเพราะอยู่ในอาการเมายา หรือต้องการพยายามเก็บเงินไว้ เพื่อซื้อยาเสพติดในครั้งต่อไป

– ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สกปรก

– อารมณ์ฉุนเฉียว หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตัวเอง

ในการตรวจสอบหัวข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองต้องมีความหนักแน่น มีเหตุผล และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรักและความเข้าใจในครอบครัว เพราะการพูดคุยจะค่อนข้างยากและเกิดความกระทบกระทั่งกันได้ง่าย

– เก็บตัว ไม่สุงสิงกับคนอื่นไม่รับรู้ปัญหาภายในบ้าน และใช้ห้องน้ำนาน

– ติดต่อกับคนแปลกหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกที่เสพยาเสพติดเหมือนกัน

           จากหัวข้อที่ควรตรวจสอบสมาชิกในครอบครัวดังกล่าว ถ้าพบว่ามีลักษณะสัมพันธ์กับหัวข้อใด หรือหลายหัวข้อ ก็สามารถพิจารณาได้ว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้ม หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องเห็นชัดเจนว่ามีการใช้สารเสพติดจริงๆก่อนถึงจะแก้ไข เพราะปัญหาที่เกิดจากสารเสพติดนั้นจะก่อตัวจากเล็กไปใหญ่ โดยหากรอจนแน่ชัดแล้วว่ามีการใช้สารเสพติดจริงอาจจะสายเกินไป โดยสมองของผู้ที่เสพอาจจะถูกทำลายไปบ้างแล้ว ซึ่งจะทำให้ยากต่อการแก้ไขฟื้นฟูมากขึ้น