ลักษณะของผู้ใช้ยาเสพติด

การสังเกตอาการของผู้ใช้ยาเสพติดเบื้องต้น

หากท่านอยากทราบว่าผู้ใดติดยาเสพติด ใช้ยาเสพติด หรือเสพยาเสพติดหรือไม่ สามารถลองสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะอาการดังต่อไปนี้ได้เป็นการเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไข หรือหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที

1. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ นิสัย ความประพฤติ และบุคลิกภาพ

       –  เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจขาดเหตุผล

        –  ขาดเรียน ชอบหนีโรงเรียน  หรือขาดงานบ่อย ๆ จนผิดปกติ

        –  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เชื่อถือไม่ได้

        –  ความคิดเชื่องช้า  สติปัญญาเสื่อมลง  ความจำเสื่อม  มีผลให้การเรียน  หรือการทำงานบกพร่อง

        –  พูดจาเชื่อถือไม่ได้  พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย  ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม  ขาดความรับผิดชอบ

        –  มักเก็บตัวเงียบ ๆ หลบซ่อนตัวเอง  ทำตัวปกปิดลึกลับ

        –  ชอบเข้าห้องน้ำนาน ๆ

        –  พบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสพยา  เช่น  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  กระดาษซองตะกั่ว  ซากก้านไม้ขีดจำนวนมาก  เศษกระดาษไหม้ไฟ  หลอดกาแฟตัดเป็นท่อนสั้น ฯลฯ

        –  พูดจาก้าวร้าว  ดื้อรั้น  ผิดไปจากเดิม

        –  ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง  แต่งกายไม่เรียบร้อย  สกปรกไม่ค่อยอาบน้ำ

        –  มีข้ออ้างในการออกนอกบ้านเสมอ  ชอบเที่ยวเตร่กลับบ้านผิดเวลา

        –  ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย  เพราะจะขโมยเอาไปขายเพื่อซื้อยาเสพ

        –  เกียจคร้าน  ไม่ชอบทำงาน

        –  ง่วงเหงาหาวนอน  นอนตื่นสายผิดปกติ

        –  มีอาการวิตกกังวล  เศร้าซึม  สีหน้าจะหมองคล้ำ

 

      2. อาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

        –  สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม ซีดเหลือง  ไม่มีแรง  อ่อนเพลียง่าย

        –  ริมฝีปากเขียวคล้ำ  แห้งแตก

        –  ตาแดงก่ำ  รูม่านตาขยาย

        –  น้ำมูกไหล  เหงื่อออกมาก  กลิ่นตัวแรง

        –  บริเวณแขน  ตามข้อพับ  หัวไหล่  มีรอยแผล  รอยช้ำเป็นจ้ำ ๆ (ร่องรอยการฉีดยาเสพติดเข้าเส้น)

        –  มีรอยแผลเป็นที่บริเวณแขน  ท้องแขน  อันเนื่องมาจากใช้ของมีคมกรีดเป็นทาง ๆ

        –  ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลผุพอง  อาจมีน้ำหนอง  น้ำเหลืองคล้ายโรคผิวหนัง

        –  ชอบใส่เสื้อแขนยาว  และสวมแว่นตากรองแสงสีเข้ม  เพื่อปิดร่องรอย  และอาการจากการเสพยาเสพติด

     

        3. ลักษณะของอาการขาดยา

        –  หาวนอนบ่อย  จามคล้ายคนเป็นหวัด น้ำมูก  น้ำตาไหล

        –  กระสับกระส่าย  กระวนกระวาย  หายใจถี่  ปวดท้อง  คลื่นไส้  อาเจียน  อาจถ่ายอุจจาระเป็นเลือด

        –  เหงื่อออกมากผิดปกติ

        –  ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ปวดเสียวในกระดูก  ม่านตาขยายโตขึ้น  ตาพร่าไม่สู้แดดมีอาการดิ้นทุรนทุราย

        –  มีอาการสั่น  หรือเป็นตะคริวตามมือแขนขา  หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

        –  มีอาการชัก  เกร็ง  ไข้ขึ้นสูง  ความดันโลหิตสูง

        –  หัวใจเต้นแรงและถี่ผิดปกติ

        –  นอนไม่หลับ

        –  เพ้อ  คลุ้มคลั่ง  อาละวาด  ควบคุมตนเองไม่ได้

Close Menu