ยาเสพติดให้โทษคืออะไร

ยาเสพติดให้โทษ คืออะไร? พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย ได้ให้นิยามของยาเสพติดให้โทษไว้ว่า หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีใดตาม เช่น รับประทาน สูบ ดมหรือฉีดแล้ว จะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจที่สำคัญ 4 ประการ คือ   1. มีความต้องการเสพสารนั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 2. ต้องเพิ่มขนาดหรือปริมาณการเสพสารนั้นมากขึ้นเป็นลำดับ 3. เมื่อหยุดเสพสารนั้นจะเกิดอาการถอนยา 4. สุขภาพของผู้เสพสารนั้นเป็นเวลานานจะทรุดโทรมลง   การควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยทั่วไปยึดถือหลักในการพิจารณาว่า…

Continue Reading

บทสัมภาษณ์ประธานมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

ค่ายเยาวชน "โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ และพัฒนาบุคลิกภาพ"     ปณิธาน   "ความภูมิใจสูงสุดของดิฉันในวันนี้ คือโอกาสที่ได้ทำให้คนไทย ประเทศชาติ และสังคม ปลอดสารเสพติด ได้คืนคนดีกลับสู่สังคม เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมด้วยจิตที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่เกิดตลอดไป"        ด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ของประธานมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ได้ขอให้บริษัทชาบัวหิมะช่วยเหลือสังคมในประเทศชาติ คนไทยจึงมีโอกาสได้ใช้ชาบัวหิมะ ในการบำบัดเลิกบุหรี่และสารเสพติดขอให้ท่านสบายใจเพราะไม่มีความเสี่ยงในการเลิก เนื่องจากไม่มีผลข้างเคียงในการบำบัด ทางมูลนิธิฯได้ทำการวิเคราะห์และวิจัยโดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์และเภสัชกรซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เราภูมิใจที่เรามีตัวบำบัดตามธรรมชาติที่ทำการเพาะปลูกในประเทศได้และมีความหวังว่าคนไทยจะมีปอดสะอาดปราศจากควันบุหรี่และสารเสพติด        เราจะยืนหยัดหยุดยั้งต่อต้านสารเสพติดที่กำลังทำลายประเทศชาติและสังคม ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนที่รักแผ่นดินสมัครเป็นสมาชิกกับมูลนิธิฯในการรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด…

Continue Reading

อาการของผู้เสพยาแต่ละประเภท

ผู้เสพติดยาเสพติดอาจมีลักษณะและความประพฤติที่อาจสังเกตเห็นได้ แตกต่างกันไปได้ตามประเภทของยาเสพติดที่เสพ ดังต่อไปนี้       1.การสังเกตอาการของผู้เสพหรือติดยาบ้า การเสพยาบ้าผู้เสพอาจจะไม่เกิดอาการเสพติดในสองครั้งแรกที่เสพเหมือนการเสพเฮโรอีนแต่เมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลง เนื่องจากร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนเพราะไม่สามารถนอนหลับได้และยายังไปทำลายระบบประสาทอีกด้วย การสังเกตอาการของผู้ติดยาบ้าสามารถสังเกตได้ดังนี้     (1) อาการทางร่างกาย     1.1 ผู้ป่วยมักจะผอมลงน้ำหนักลดโดยเฉพาะรายที่ใช้มากและใช้มาเป็นเวลานาน     1.2 การดูแลความสะอาดร่างกายมักจะลดลง     1.3 มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นเช่น แขนขา ใบหน้า บางรายชอบกัดกราม บางรายไม่อยู่นิ่งเดินไปเดินมา     (2) ด้านจิตใจ และอารมณ์     2.1 เวลาไม่ได้เสพยามักจะมีอาการซึมเศร้าหรือหงุดหงิดได้ง่าย     2.2 นิสัยเปลี่ยนไป เช่น จากเมื่อก่อนที่เป็นคนเรียบร้อย เชื่อฟังกลับกลายเป็นคนก้าวร้าว ดุดัน…

Continue Reading

การสังเกตผู้ติดยาเสพติด

วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด ยาเสพติดทั้งหลายเมื่อเกิดการเสพติดจะมีผลกระทบต่อร่างกาย, สมอง และจิตใจของผู้เสพ ทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพยาเสพติดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยหากท่านสงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านติดยาเสพติดหรือไม่ อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้   - การใช้เงินสิ้นเปลือง        จะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ปกครองควรมีการสังเกตอย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมการใช้เงินของเด็กได้  - อุปการณ์การเสพ        อาจพบบุหรี่ที่มีรอยยับและมักจะเก็บไว้ต่างหาก หรือพบกระดาษฟลอยด์ ไฟแช็ค และหลอด  - นิสัยโกหก      …

Continue Reading

กว่าจะเป็นมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

บทความโดย "คุณพณิช  บัวหิมะทองคำ" ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินและได้คำนึงถึงสุขภาพของตนเอง, ครอบครัว สิ่งแวดล้อมของสังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด้วยจิตสำนึกของการเป็นผู้นำครอบครัว อ.พณิช บัวหิมะทองคำ ได้มีอุดมการณ์ว่า“อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัว ก็จงทำประโยชน์แก่ครอบครัว อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศชาติ ก็จงทำประโยชน์แก่แผ่นดิน” ซึ่งคนมีเงินส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความคิดเช่นนี้อยู่ ยกตัวอย่างเช่น ผู้สื่อข่าวได้เคยไปที่ตลาดอ.ต.กและได้พบกับไฮโซท่านหนึ่งขณะที่กำลังซื้อทุเรียนอยู่จึงได้ถามว่า “ที่ท่านซื้อทุเรียนในราคาลูกละ1500บาท ไม่แพงไปหรือ?” (เวลานั้นในตลาดอื่นขายเพียงผลละ250บาท) ท่านได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “แพงอย่างไรหรือ?” โดยที่ท่านไม่เข้าใจในคำถามของผู้สื่อข่าวเลย ซึ่งผมไม่ตำหนิท่านผู้นั้นเพราะท่านมีเงินทองที่พ่อแม่ทำเอาไว้ให้ ดังเช่น ผม อ.พณิช บัวหิมะทองคำ อาศัยอยู่ในย่านบางลำพู พ่อและแม่มีอาชีพค้าทอง จัดอยู่ในลำดับนักธุรกิจที่พอมีอันจะกิน มีรถแท็กซี่ออสตินแวน ไว้ให้เช่า 30-40 คัน…

Continue Reading

ลักษณะของผู้ใช้ยาเสพติด

การสังเกตอาการของผู้ใช้ยาเสพติดเบื้องต้น หากท่านอยากทราบว่าผู้ใดติดยาเสพติด ใช้ยาเสพติด หรือเสพยาเสพติดหรือไม่ สามารถลองสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะอาการดังต่อไปนี้ได้เป็นการเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไข หรือหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที1. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ นิสัย ความประพฤติ และบุคลิกภาพ       -  เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจขาดเหตุผล        -  ขาดเรียน ชอบหนีโรงเรียน  หรือขาดงานบ่อย ๆ จนผิดปกติ        -  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เชื่อถือไม่ได้        -  ความคิดเชื่องช้า  สติปัญญาเสื่อมลง  ความจำเสื่อม …

Continue Reading

โครงการพุทธศาสนิกร่วมใจภิกษุไทยปลอดบุหรี่

          โครงการนี้ริเริ่มขึ้นจากการที่ทางมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดพบว่า มีพระภิกษุจำนวนไม่น้อยที่สูบบุหรี่ จากการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลสงฆ์ในปี พ.ศ. 2546-2547 พบว่า มีพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธจำนวน 59,000 รูป ในจำนวนนี้มีพระที่ป่วยและมีประวัติสูบบุหรี่ประมาณ 18,000 รูป คิดเป็นร้อยละ 30 ของพระที่ป่วยทั้งหมด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน โดยมีสมาชิกบางท่านของทางมูลนิธิฯได้ขอรับบริจาคตัวบำบัด เพื่อนำไปสร้างกุศลในการช่วยเหลือพระภิกษุให้สามารถหลุดพ้นจากสารเสพติดได้ มูลนิธิฯจึงจุดประกายและต้องการช่วยเหลือสังคมตรงส่วนนี้ โดยนอกจากจะได้กุศลจากการถวายยารักษาโรคแล้ว ยังช่วยต่อยอดให้พระสงฆ์ได้อยู่เพื่อสร้างบารมีเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไป ทุกคนต่างรู้ดีว่าบุหรี่นั้นมีอันตรายมากมายนานัปการ ทั้งพระผู้ใหญ่บางรูปก็ได้มรณภาพจากโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไปมาก แต่ไม่ว่าจะมีการรณรงค์อย่างไรก็ไม่อาจทำให้ผู้ที่ติดทุกคนสามารถเลิกสูบได้ ทั้งนี้เพราะต้นเหตุคือสารเสพติดที่อยู่ในร่างกายของผู้เสพนั่นเอง บุหรี่ไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของพระภิกษุเท่านั้น แต่ทำลายศรัทธาของชาวบ้านต่อพุทธศาสนาอีกด้วย โดยปัจจุบันพุทธศาสนิกชนได้เสื่อมศรัทธากับพระภิกษุไปมากจากเรื่องราวเสื่อมเสียในวงการภิกษุสงฆ์ที่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของสารเสพติด เช่นบุหรี่ สุรา…

Continue Reading

โครงการค่ายเลิกสารเสพติดสำหรับเยาวชน

 ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 15 วันรับผู้เข้ารับบำบัดทั้งหมดจำนวน - - คนจัดที่ ค่ายพลร.9 กาญจนบุรี หรือ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีหลักการและเหตุผลโครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดเกิดขึ้นเนื่องจาก มีเยาวชนที่ติดยาเสพติดและผู้ปกครองได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยในขณะที่ผู้เสพมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วิธีช่วยให้เลิกนั้นกลับมิได้มีให้เลือกมากตามไปด้วย ดังนั้นโครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆ แต่ไม่สามารถเลิกยาเสพติดเหล่านั้นได้ โดยการบำบัดกับทางมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดจะเป็นการเข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจและไม่เสียประวัติการบำบัด                ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่ติดบุหรี่,สุรา และยาเสพติดมากมาย แต่กลับมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดแล้วอยากเลิกน้อยกว่ากันมาก ซึ่งหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือผู้ที่เสพนั้นไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการเลิกจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากว่าสิบปีของมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด พบว่าการบำบัดผู้ติดสารเสพติดหากใช้กำลังใจเพียงอย่างเดียวผลสำเร็จจะค่อนข้างน้อย มูลนิธิฯจึงได้นำตัวบำบัดคือ“ชาบัวหิมะ”เข้ามาใช้ควบคู่กับระบบบำบัดและกิจกรรมอื่นๆตลอดมา และพบว่าการบำบัดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เสพสามารถเลิกได้จริงประสบความสำเร็จถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมได้อีกครั้ง “ชาบัวหิมะ” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางมูลนิธิฯใช้ในการบำบัดมาโดยตลอดชาบัวหิมะ มีลักษณะเป็นชาธรรมชาติ นำมาใช้ชงกับน้ำร้อนเพื่อดื่มขับล้างสารพิษสารเสพติดในร่างกายของผู้เสพ และยังช่วยสร้างภูมิป้องกันเพื่อไม่ให้สารเสพติดเข้าสู่ร่างกายได้อีกโดยง่าย ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคืออาการติดสารเสพติด…

Continue Reading

โครงการช่วยเหลือเยาวชนตามสถาบันการศึกษา

เยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่ สุรา และสารเสพติด วัตถุประสงค์ : 1.    เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ติดสารเสพติด ให้มีโอกาสในการเลิก และออกจากสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.    รณรงค์ให้เยาวชนทราบถึงโทษภัยที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ สุรา และเสพสารเสพติด 3.    เพื่อคืนเยาวชนที่ดีกลับสู่สังคม และกลายมาเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต เยาวชนที่ต้องการเข้ารับการบำบัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปีโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ 2. เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 3. มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่สามารถดูแลได้ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน 4. เยาวชนผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของมูลนิธิฯ โดยต้องสามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างปกติ ๕. มูลนิธิฯต้องได้พูดคุย สื่อสารกับเยาวชนที่ต้องการเข้ารับการบำบัด…

Continue Reading

โครงการเพื่อผู้ติดสุราและยาเสพติด

          โครงการผู้ติดสุราและยาเสพติดนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบันมีผู้ที่ติดสุราและยาเสพติดเข้ามาขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะที่ผู้เสพมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วิธีช่วยให้เลิกนั้นกลับมิได้มีให้เลือกมากตามไปด้วย ดังนั้น โครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆ แต่ไม่มีทางออกจากยาเสพติดเหล่านั้น หรือกลัวที่จะเสียประวัติ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ๒. มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่สามารถดูแลได้ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน ๓. ผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของมูลนิธิฯ โดยต้องสามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างปกติ ๔. มูลนิธิฯต้องได้พูดคุย สื่อสารกับผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัด ๕. กรณีเป็นเยาวชน (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ผู้ปกครองต้องรับทราบด้วยเสมอ วิธีดำเนินการ :          …

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu