ค่ายบำบัดยาเสพติด

ค่ายบำบัดยาเสพติดครั้งที่ 1/2562       ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 15 วัน       รับผู้เข้ารับบำบัดทั้งหมดจำนวนประมาณ 5-10 คน       เริ่มหากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนด ค่ายบำบัดเพื่อเลิกยาเสพติด โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้สอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า หากต้องการมาบำบัดที่มูลนิธิฯสามารถทำได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร เพราะต้องการให้มีคนดูแลผู้ที่ติดในระหว่างการเลิก มูลนิธิฯจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยผู้ที่สูบบุหรี่ สารเสพติด ให้สามารถเลิกได้อย่างได้ผลจริง และยังเป็นการมาผ่อนคลายด้วยในตัว              …

Continue Readingค่ายบำบัดยาเสพติด

สัมภาษณ์ม้าอรนภาเลิกบุหรี่ด้วยชาบัวหิมะ

คุณม้าอรนภาให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร เรื่องการเลิกบุหรี่ด้วยชาบัวหิมะ ด้วยพลังความตั้งใจ เนื่องจากมีปัญหาของอาการแก่ก่อนวัย ผิวเหี่ยว แห้งกร้าน ซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ รวมถึงอาการไอแบบมีเสมหะ

Continue Readingสัมภาษณ์ม้าอรนภาเลิกบุหรี่ด้วยชาบัวหิมะ

โครงการพุทธศาสนิกร่วมใจภิกษุไทยปลอดบุหรี่

         โครงการนี้ริเริ่มขึ้นจากการที่ทางมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดพบว่า มีพระภิกษุจำนวนไม่น้อยที่สูบบุหรี่ จากการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลสงฆ์ในปี พ.ศ. 2546-2547 พบว่า มีพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธจำนวน 59,000 รูป ในจำนวนนี้มีพระที่ป่วยและมีประวัติสูบบุหรี่ประมาณ 18,000 รูป คิดเป็นร้อยละ 30 ของพระที่ป่วยทั้งหมด และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบัน โดยมีสมาชิกบางท่านของทางมูลนิธิฯได้ขอรับบริจาคตัวบำบัด เพื่อนำไปสร้างกุศลในการช่วยเหลือพระภิกษุให้สามารถหลุดพ้นจากสารเสพติดได้ มูลนิธิฯจึงจุดประกายและต้องการช่วยเหลือสังคมตรงส่วนนี้ โดยนอกจากจะได้กุศลจากการถวายยารักษาโรคแล้ว ยังช่วยต่อยอดให้พระสงฆ์ได้อยู่เพื่อสร้างบารมีเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไป          …

Continue Readingโครงการพุทธศาสนิกร่วมใจภิกษุไทยปลอดบุหรี่

โครงการค่ายเลิกสารเสพติดสำหรับเยาวชน

 ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 15 วันรับผู้เข้ารับบำบัดทั้งหมดจำนวน - - คนจัดที่ ค่ายพลร.9 กาญจนบุรี หรือ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีหลักการและเหตุผลโครงการเยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดเกิดขึ้นเนื่องจาก มีเยาวชนที่ติดยาเสพติดและผู้ปกครองได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยในขณะที่ผู้เสพมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วิธีช่วยให้เลิกนั้นกลับมิได้มีให้เลือกมากตามไปด้วย ดังนั้นโครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆ แต่ไม่สามารถเลิกยาเสพติดเหล่านั้นได้ โดยการบำบัดกับทางมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดจะเป็นการเข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจและไม่เสียประวัติการบำบัด                ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่ติดบุหรี่,สุรา และยาเสพติดมากมาย แต่กลับมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดแล้วอยากเลิกน้อยกว่ากันมาก ซึ่งหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือผู้ที่เสพนั้นไม่เพียงพอและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการเลิกจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากว่าสิบปีของมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด พบว่าการบำบัดผู้ติดสารเสพติดหากใช้กำลังใจเพียงอย่างเดียวผลสำเร็จจะค่อนข้างน้อย มูลนิธิฯจึงได้นำตัวบำบัดคือ“ชาบัวหิมะ”เข้ามาใช้ควบคู่กับระบบบำบัดและกิจกรรมอื่นๆตลอดมา และพบว่าการบำบัดประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เสพสามารถเลิกได้จริงประสบความสำเร็จถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมได้อีกครั้ง “ชาบัวหิมะ” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางมูลนิธิฯใช้ในการบำบัดมาโดยตลอดชาบัวหิมะ มีลักษณะเป็นชาธรรมชาติ นำมาใช้ชงกับน้ำร้อนเพื่อดื่มขับล้างสารพิษสารเสพติดในร่างกายของผู้เสพ และยังช่วยสร้างภูมิป้องกันเพื่อไม่ให้สารเสพติดเข้าสู่ร่างกายได้อีกโดยง่าย ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคืออาการติดสารเสพติด…

Continue Readingโครงการค่ายเลิกสารเสพติดสำหรับเยาวชน

โครงการช่วยเหลือเยาวชนตามสถาบันการศึกษา

เยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่ สุรา และสารเสพติด วัตถุประสงค์ : 1.    เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ติดสารเสพติด ให้มีโอกาสในการเลิก และออกจากสารเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.    รณรงค์ให้เยาวชนทราบถึงโทษภัยที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ สุรา และเสพสารเสพติด 3.    เพื่อคืนเยาวชนที่ดีกลับสู่สังคม และกลายมาเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไกลต่อไปในอนาคต เยาวชนที่ต้องการเข้ารับการบำบัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปีโดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการ 2. เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน 3. มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่สามารถดูแลได้ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน 4. เยาวชนผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของมูลนิธิฯ โดยต้องสามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างปกติ ๕. มูลนิธิฯต้องได้พูดคุย สื่อสารกับเยาวชนที่ต้องการเข้ารับการบำบัด…

Continue Readingโครงการช่วยเหลือเยาวชนตามสถาบันการศึกษา

โครงการเพื่อผู้ติดสุราและยาเสพติด

          โครงการผู้ติดสุราและยาเสพติดนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบันมีผู้ที่ติดสุราและยาเสพติดเข้ามาขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะที่ผู้เสพมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วิธีช่วยให้เลิกนั้นกลับมิได้มีให้เลือกมากตามไปด้วย ดังนั้น โครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆ แต่ไม่มีทางออกจากยาเสพติดเหล่านั้น หรือกลัวที่จะเสียประวัติ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ๑. เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ๒. มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่สามารถดูแลได้ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน ๓. ผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของมูลนิธิฯ โดยต้องสามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างปกติ ๔. มูลนิธิฯต้องได้พูดคุย สื่อสารกับผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัด ๕. กรณีเป็นเยาวชน (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ผู้ปกครองต้องรับทราบด้วยเสมอ วิธีดำเนินการ :          …

Continue Readingโครงการเพื่อผู้ติดสุราและยาเสพติด

โครงการบำบัดแบบส่วนตัว

                 คอร์สนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้สอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า หากต้องการมาบำบัดที่มูลนิธิฯสามารถทำได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร เพราะต้องการให้มีคนดูแลผู้ที่ติดในระหว่างการเลิก มูลนิธิฯจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยผู้ที่สูบบุหรี่ สารเสพติด ให้สามารถเลิกได้อย่างได้ผลจริง และยังเป็นการมาผ่อนคลายด้วยในตัว               มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด มีตัวบำบัดที่นำไว้ใช้บำบัดผู้ที่ติดบุหรี่ สุรา และยาเสพติดอย่างได้ผลจริง ผ่านการทดลองและวิจัยแล้ว …

Continue Readingโครงการบำบัดแบบส่วนตัว