FAQ

รวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อย


คำตอบ : อันดับแรก คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเลิกไม่ได้ ซึ่งตัวการที่สำคัญคือ สารเสพติดต่างๆในบุหรี่และสารเสพติด เช่น ในบุหรี่ที่มีสารประกอบเคมีที่เป็นโทษกว่า 7,000กว่าชนิด

สารเสพติดมีฤทธิ์เป็นพิษกับระบบประสาท ถ้าได้รับในจำนวนไม่มากจะ “กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง” แต่ถ้าได้รับในจำนวนมากอาจจะถึงตายได้ โดยเมื่อได้รับสารเสพติดมากถึงจำนวนหนึ่ง จะเปลี่ยนจากการกระตุ้นสมองเป็นการกดประสาท. การที่ผู้สูบบุหรี่หรือเสพสารเสพติดเลิกไม่ได้นั้น เกิดจากการที่นิโคตินไปกระตุ้นวงจรประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจ และการเพิ่มขึ้นของการสื่อประสาท โดปามีน (Dopamine) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงจรประสาทดังกล่าว

จึงไม่น่าแปลกใจว่า แม้จะพยายามเลิกด้วยการหยุดการเสพทันที(หักดิบ) ก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้ เพราะเมื่อพยายามที่จะหยุดใช้ยาเสพติด ก็จะเกิดปฎิกิริยาต่างๆต่อร่างกาย เช่น กระสับกระส่าย, หงุดหงิดง่าย หรืออาการลงแดง โดยสารพิษ สารเสพติดหากได้อยู่ในกระแสเลือด และเลือดนั้นได้ถูกนำไปเลี้ยงสมอง ก็จะทำให้สมองค่อยๆถูกทำลายลงด้วย รวมทั้งสารเคมีต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่และยาเสพติดยังสะสมอยู่ในร่างกายของท่าน จึงทำให้ยิ่งเลิกได้ยากยิ่งขึ้นหรือวนเวียนในการเลิก  นอกจากนั้นบุหรี่ที่ผลิตขึ้นใหม่นั้นได้ใช้เทคนิคทางการค้าต่างๆ เช่น การเพิ่มรสชาติให้หลากหลายยิ่งขึ้น, เพิ่มสารเสพติดที่ทำให้เสพติดลึกยิ่งขึ้น, เพิ่มคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และอีก 60 ชนิดที่เป็นคาซิโนเจนซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดโรคมะเร็ง (ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก)

เราต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อน โดยเริ่มจากการขับล้างสารเคมีต่างๆ ที่สะสมอยู่ในตัวเราออกไปให้หมดก่อน ทำให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติคือไม่มีสารพิษสารเสพติดในร่างกาย แล้วค่อยฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ได้รับผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมองและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ถูกทำลายลง ให้กลับฟื้นตัวขึ้นมาใหม่

วิธีการขับล้างสารเคมี หรือการขับของเสียที่สะสมนั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่ทางมูลนิธิฯมีวิธีที่รวดเร็วและปลอดภัย โดยได้มีการทดลองใช้วิธีนี้ในการบำบัดและได้รับผลที่ดีต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงได้นำเอา “ชาบัวหิมะ” ที่มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษ สารเสพติด ที่สะสมอยู่ร่างกายออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่นปัสสะวะ อุจจาระ ทางเหงื่อ เป็นวิธีที่ปลอดภัยเพราะเป็นวิธีธรรมชาติ และไม่ใช้สารเคมีในการบำบัด

                                                                             ชาบัวหิมะ              วิธีสั่งซื้อชาบัวหิมะ

คำตอบ : ตามปณิธานที่ตั้งของมูลนิธิฯนั้นคือ ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยการลดละเลิกบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ดังนั้นทางมูลนิธิฯจึงได้เก็บการข้อมูล ทดลองวิจัย การเลิกบุหรี่,เหล้า และสารเสพติด ด้วยวิธีการต่างๆมากมาย และพบว่าการใช้ชาบัวหิมะเพื่อเลิกบุหรี่, เหล้าและยาเสพติดนั้น ทำให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดสามารถเลิกได้อย่างเห็นผล และใช้เวลาเหมาะสมต่อการเลิกที่สุด ทางมูลนิธิฯจึงได้นำชาตัวนี้มาเข้าร่วมในโครงการต่างๆของทางมูลนิธิฯเรื่อยมา โดยโครงการต่างๆนั้นจะถือเป็นการทำบุญร่วมกัน โดยผู้ที่มีรายได้มากก็จะได้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาบำบัด

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการเลิกสูบบุหรี่ เลิกเหล้า เลิกยาเสพติดมาแล้ว โดยทางเราได้นำตัวช่วยตัวบำบัดเข้ามาใช้ในโครงการต่างๆ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในการช่วยเหลือผู้ที่คิดจะเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า และสารเสพติด และเข้ารับการบำบัดกับทางมูลนิธิฯ 

ซึ่งมูลนิธิฯได้ทำการวิจัยเรื่องชาบัวหิมะมานานแล้ว พบว่า ชาบัวหิมะมีสรรพคุณในการขับล้างสารพิษ สารเสพติด ที่เข้มข้นออกจากร่างกายได้ และยังสร้างภูมิป้องกันไม่ให้สารเสพติดกลับเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายอีกด้วย โดยเมื่อล้างออกแล้ว และไม่นำเข้าอีก คุณก็สามารถจะเลิกบุหรี่ และสารเสพติดได้ ชาตัวนี้จึงได้เข้ามาเป็นตัวเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง ที่มูลนิธิฯนำมาใช้บำบัดผู้ที่ติด เพื่อจะทำให้บำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำตอบ : ชาบัวหิมะเป็นตัวช่วยที่ทางมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดได้ทำการวิจัยแล้วว่าเป็นธรรมชาติและเป็นวิธีแก้ที่ต้นเหตุ ในเรื่องของการขับล้างสารพิษ สารเคมี ที่เข้มข้นในบุหรี่ และสารเสพติดโดยตรง ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย และยังสร้างภูมิต่อต้านสารเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะสารนิโคตินที่เป็นสารเสพติดที่อยู่ในบุหรี่

ร่างกายคนเรานั้นจำเป็นต้องกำจัดสารพิษ และสารเคมีที่ทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆ ออกจากร่างกายโดยเร็วที่สุด การช่วยสร้างภูมิต่อต้านสารเสพติดนั้น จะทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า หรือเสพยาเสพติด ไม่กระวนกระวายใจ, ไม่หงุดหงิด, ไม่เกิดความอยาก, เหม็นบุหรี่/เหล้า หรือรสชาติของบุหรี่/เหล้าเปลี่ยนไป จึงทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่หรือติดยาเสพติดสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้

ปกติแล้วผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และติดยาเสพติด ที่ใช้สิ่งเสพติดจำนวนมากต่อวันมาเป็นเวลานาน จะเคยชินในพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติดของตน รวมถึงเมื่อผู้ที่เสพสารเสพติดต้องการจะเลิกด้วยตัวเอง(หักดิบ)นั้น ก็อาจเกิดอาการต่างๆต่อร่างกาย ที่เรียกกันว่าอาการลงแดงหรืออาการอยากสารเสพติดนั่นเอง เช่น อาการหงุดหงิด, กระวนกระวายใจ, นอนไม่หลับ, ปวดกระดูก ต้องไปสูบหรือเสพเพื่อให้อาการต่างๆดังกล่าวหายไป ทำให้ทรมานมากในการเลิกและเป็นเหตุที่ทำให้เลิกไม่สำเร็จ เนื่องจากสารพิษสารเสพติดได้สะสมอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้เลิกได้ยากยิ่งขึ้น และร่างกายถูกควบคุมด้วยสารต่างๆเหล้านั้น 

เราจึงต้องใช้วิธีแก้ไขที่ต้นเหตุ(ขับล้างสารพิษออกจากร่างกาย) โดยต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม, ไม่มีผลข้างเคียง และใช้หลักธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย จึงสามารถเลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 

คำตอบ : ชาบัวหิมะไม่มีผลเสียใดต่อร่างกาย ชาบัวหิมะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือสะสมเพื่อเกิดโทษแก่ร่างกาย ผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนั้นจะเป็นธรรมชาติบำบัด เป็นการขับล้างของเสียในร่างกายแต่ไม่ส่งผลเสียใดๆต่อร่างกายในภายหลัง สิ่งที่อันตรายที่สุดต่อร่างกายของผู้ติดคือสารเสพติดที่ผู้ติดใช้อยู่ทุกวัน

ชาบัวหิมะจะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น จะดีกว่าการเลิกในแบบอื่นๆตรงที่ไม่มีของเสียตกค้างในร่างกาย โดยเฉพาะสารเคมีต่างๆที่มาจากการสูบบุหรี่, ดื่มเหล้า, เสพยาเสพติด ที่สะสมในร่างกายของผู้ติด ซึ่งหากปล่อยไว้ นานวันเข้าจะค่อยๆส่งผลกระทบในทางลบต่อร่างกายของผู้ติดแน่นอน เช่น ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ, โรคตับ, วัณโรค, โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ หรืออาการทางสมอง เช่น หูแว่ว, ประสาทหลอน, ควบควมตัวเองไม่ได้ เพราะสมองของผู้ติดถูกทำลายจากสารเสพติด เป็นต้น 

จากการเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ารับการบำบัดด้วยวิธีการดื่มชาบัวหิมะ เมื่อเลิกได้แล้วนั้น ไม่ปรากฏอาการข้างเคียง หรือผลกระทบใดๆเกิดขึ้นต่อร่างกายเลย

ทุกคนสามารถดื่มชาบัวหิมะได้ ไม่เพียงแต่เฉพาะแค่ผู้ติดเท่านั้น ชาบัวหิมะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้คนที่ไม่ได้ติดสารเสพติดก็ดื่มได้ โดยคนทั่วไปนั้นก็สมควรที่จะได้รับการขับล้างสารพิษเช่นเดียวกัน เพราะสารพิษไม่ได้มาจากยาเสพติดหรือบุหรี่เท่านั้น และแม้กระทั่งเด็กก็สามารถที่จะดื่มเพื่อล้างสารพิษได้ ส่วนชุดของการบำบัดเลิกบุหรี่ เหล้า และสารเสพติดนั้น เป็นชุดของการขับล้างสารพิษสารเสพติดที่เข้มข้น และเมื่อขับล้างแล้วจึงช่วยสร้างภูมิต่อต้านสารเสพติด คือทำให้ร่างกายเกิดอาการต่อต้านเมื่อใช้สารเสพติด ซึ่งหากคนธรรมดาที่ไม่มีสารเสพติดต้องการที่จะดื่มเพื่อขับล้างสารพิษที่ไม่เข้มข้นเท่าใด แนะนำให้ดื่มชาบัวหิมะโดยใช้วิธีแบ่งดื่ม โดยใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ที่บำบัด 

คำตอบ กรณีผู้สูบบุหรี่,ดื่มเหล้า หรือเสพสารเสพติด มีโรคประจำตัวและกำลังอยู่ในระหว่างการทานยานั้น ผู้เข้ารับการบำบัดไม่จำเป็นจะต้องหยุดยาที่ทานอยู่ เพราะโดยมากแล้วผู้ที่สูบบุหรี่, ดื่มเหล้า หรือเสพสารเสพติดเป็นประจำนั้น มักจะมีโรคแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัวอยู่ทุกคน แต่จะทราบชัดก็ต่อเมื่อตรวจพบและได้ยามาทาน

ชาบัวหิมะเป็นชาธรรมชาติ มีผลเฉพาะในการขับล้างสารพิษ และสารเสพติดที่ตกค้างในร่างกาย ซึ่งไม่เกี่ยวกับยาที่ทานอยู่แต่อย่างใด  ชาจะขับล้างแต่สิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย และไม่มีผลกระทบกับโรคที่เป็นอยู่แล้วด้วย แต่ผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัว อาจมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเท่าผู้ที่ยังไม่มีโรคประจำตัว ดังนั้นจึงอาจจำเป็นจะต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าปกติ

อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิฯขอให้กำลังใจ และอยากให้ช่วยกันดูแลผู้ที่ติดบุหรี่และสารเสพติด ให้เขาได้หลุดพ้นจากสิ่งเสพติดเหล่านั้นก่อน แล้วค่อยช่วยกันฟื้นฟูปรับสมดุลในร่างกาย สุขภาพของผู้เสพก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ

คำตอบ : วิธีการขับล้างสารพิษปัจจุบันมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอดเพื่อล้างสารพิษ การสวนทวาร การใช้น้ำผลไม้ และอาหารเสริมต่าง ๆ

ซึ่งแต่ละวิธีการ เป็นการขับล้างสารพิษในร่างกายทั้งนั้น แต่การนำมาใช้กับผู้ที่เสพติดบุหรี่ เหล้า หรือยาเสพติด มาเป็นระยะเวลานานนั้น จะไม่ได้ผล เพราะสารพิษต่างๆที่สะสมอยู่ในร่างกาย ไม่ใช่สารเคมีที่เจือปนมากับอาหาร  หรือความเครียด ฯลฯ แต่เป็นสารเคมีที่ร่างกายได้รับมาโดยตรง ในปริมาณที่สูงมาก จำนวนมากกว่า 7,000ชนิด ซึ่งสารเคมีที่ส่งผลก่อให้เกิดเซลล์มะเร็ง เช่น อะซีโตน Acetone อะลูมิเนียม (Aluminium) แอมโมเนีย (Ammonia) สารหนู (Arsenic) เบนซีน Benzene บิวเทน Butane แคดเมียม (Cadmium) คาเฟอีน (Caffeine) คาร์บอนมอนอกไซด์ Carbon monoxide คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) คลอโรฟอร์ม Chloroform ทองแดง (Copper) ไซยาไนด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ Cyanide Hydrogen cyanide ดีดีที ดีลดริน DDT Dieldrin เอธิลแอลกอฮอล์ Ethenol ฟอร์มัลดีไฮด์ Formaldehyde ตะกั่ว (Lead) แมกนีเซียม (Magnesium) มีเทน Methane เมทิลแอลกอฮอล์ (Methanol) ปรอท (Mercury) นิโคติน (Nicotine) พอโลเนียม (Polonium) ทาร์ Tar ไวนิลคลอไรด์ Vinyl Chloride โพแทสเซียมไนเตรต Potassium nitrate) (รายละเอียดหาดูเพิ่มเติมได้ตาม Link ) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบหลัก คือ นิโคติน นิโคตินเป็นสารที่มีลักษณะเป็นน้ำมัน สามารถดูดซับและละลายในน้ำได้ อีกทั้งยังสามารถทะลุผ่านผิวหนังได้อีกด้วย

ดังนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ที่จะนำสารเคมีต่างๆเหล่านั้นออกจากร่างกาย ซึ่งมูลนิธิฯได้เล็งเห็นแล้วว่า ชาบัวหิมะนั้น มีสรรพคุณเหมาะสมที่จะนำมาใช้บำบัด เพราะนอกจากจะใช้ระยะเวลาที่สั้นแล้ว ยังสามารถขับสารเคมีดังกล่าวออกมาได้อีกด้วย พร้อมกันนั้นยังไม่มีผลข้างเคียงหลังการบำบัด โดยหากนำวิธีการอื่นมาใช้ร่วมด้วย ก็จะยิ่งทำให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น แต่ที่สุดแล้วการดื่มชาบัวหิมะ ไม่ใช่ได้แต่แง่ของการเลิกบุหรี่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้ร่างกายมีภูมิต่อต้านสารเสพติดกลับเข้าสู่ร่างกาย และยังส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังการเลิกด้วย เพราะได้กำจัดสารพิษ สารเสพติดออกจากร่างกายไปได้ด้วยส่วนหนึ่ง

• ใน 1 กล่องใหญ่ มี 6กล่องเล็ก ใน 1 กล่องเล็กมี 1 ซอง เทชา 1 ซอง (1 กล่องเล็ก) ใส่แก้วให้หมด จากนั้นเทน้ำเดือดใส่ชา ปริมาณน้ำพยายามชงให้ดื่มได้ภายในอึกเดียว (ตามรูปตัวอย่างด้านบน) คนให้เข้ากันและดื่มให้หมดแก้วภายในครั้งเดียว ดื่มเวลาใดก็ได้ และดื่มน้ำตามมากๆเพื่อช่วยในการขับล้างสารพิษได้ดียิ่งขึ้น สามารถปรุงรสชาติโดยเติมน้ำตาล,น้ำผึ้ง,น้ำหวานต่างๆได้ตามชอบ (แนะนำเฮลบลูบอยสีแดง)

• ภายในหนึ่งวันให้ใช้ชาบัวหิมะ 2 กล่องเล็ก ดื่มเวลาใดก็ได้วันละ 2 เวลา ติดต่อกันทุกวันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้ผลดีมาก

• ดื่มติดต่อกัน ห้ามเว้นวัน จนหมดชุด ซึ่งในระยะที่ดื่มชาอยู่นั้น พยายามงดสูบจะดีที่สุด ถ้ารู้สึกว่าเบื่อชาและเหม็นบุหรี่ เหม็นเบื่อทุกอย่าง สูบบุหรี่แล้วอยากอาเจียนให้หยุดสูบ ถ้าฝืนสูบจะทำให้เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ถ้าท่านหยุดสูบแล้วอาการต่างๆจะดีขึ้น ให้หยุดสูบบุหรี่ได้เลย โดยอาการต่างๆนั้นจะไม่เหมือนกันทุกคน การมีอาการมาก-น้อย (หรืออาจไม่มีเลย) ขึ้นอยู่กับตัวผู้สูบบุหรี่ว่า มีสารพิษสารเสพติดสะสมไว้มากน้อยเท่าใด ทั้งนี้ให้ใช้ชา 1 ชุดต่อ 1 คนเท่านั้น (หากมีสารเสพติดอื่นนอกเหนือจากบุหรี่ต้องปรึกษาก่อนใช้ชา เพราะปริมาณการดื่มและระยะเวลาต้องใช้มากขึ้นจึงจะได้ผล

เมื่อดื่มชาแล้ว อาจมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนจะเป็นไข้, ปวดกระดูก (สามารถทานยาแก้ปวดแก้ไข้ได้), เบื่ออาหาร, คลื่นไส้, อยากอาเจียน หรือเหม็นเบื่อทุกอย่าง โดยอาการอาจแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคน ซึ่งอาการต่างๆที่เกิดนั้น เกิดจากสารธรรมชาติที่มีอยู่ในชาที่มีคุณสมบัติคล้ายโสม ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ, ขับสารพิษ-สารเคมี และสารเสพติดต่างๆ โดยจะขับถ่ายออกทางปัสสาวะ, อุจจาระ, ทางเหงื่อ,  อาเจียน,  มีพิษไข้  หรือบางคนอาจมีการขับถ่ายมากขึ้น ซึ่งเมื่อได้ขับล้างสารพิษสารตกค้างต่างๆที่อยู่ในร่างกายแล้ว  จึงค่อยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านสารเสพติดทุกชนิด

ท่านที่จะเริ่มดื่มชานั้น ขอความกรุณาให้ท่านจัดเตรียมเวลาให้กับตัวท่านเอง หาวันว่างที่สามารถนอนพักอยู่กับบ้านได้  เพราะชาไม่ได้แค่ทำให้เลิกบุหรี่, เหล้า และยาเสพติดอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่านยังได้ขับสารพิษสารตกค้างต่างๆออกจากร่างกายด้วย จึงทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อาจจะอ่อนเพลีย จึงต้องหาเวลาเพื่อที่จะพักผ่อนจะดีที่สุด โดยอาการต่างๆจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่ตัวคนสูบบุหรี่ว่าร่างกายได้สะสมสารพิษ สารเสพติดมามากน้อยขนาดไหน ท่านไม่ต้องวิตก เพราะอาการต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนาน แต่จะค่อยๆปรับสภาพร่างกายและจะดีขึ้นเองในภายหลัง (ซึ่งในผู้เสพบางรายอาจไม่เกิดอาการใดๆก็ได้ แต่ความอยากสูบบุหรี่จะลดลง)

ชานี้ไม่ใช่ยาเคมีแต่เป็นชาธรรมชาติสายพันธุ์เฉพาะ ดังนั้น หลังจากหยุดดื่มประมาณหนึ่งอาทิตย์ อาการก็จะกลับเป็นปกติ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆหลังการดื่ม

คำตอบ : ระหว่างการบำบัดโดยการดื่มชาบัวหิมะนั้น อาการต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ปัสสะวะบ่อย อุจจาระบ่อย เหงื่อออกมาก ปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนเป็นไข้ อาการดังกล่าวเป็นอาการปกติ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด เพราะนั่นคือแนวทางในการขับล้างตามธรรมชาติ ซึ่งร่างกายของท่านได้ทำการตอบสนองต่อการขับสารพิษต่างๆที่สะสมอยู่ภายในร่างกายออกมา ไม่ต้องตกใจ หรือในบางกรณีบางท่านก็อาจไม่เกิดอาการใดๆเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

โดยหากมีอาการอ่อนเพลีย คุณสามารถเพิ่มวิธีการดูแลโดยใช้สูตรอาหารฟื้นฟูสุขภาพ เช่น เตรียมซุปผัก หรือ น้ำธัญพืช ฯลฯ หรือหากไม่มีเวลาทำให้ใช้ผงเกลือแร่มาชงดื่มก็ได้ และสามารถทานยาได้ตามปกติหากมีโรคประจำตัวต่างๆ หรือ ยาพาราเซตามอลเพื่อแก้ปวดแก้ไข้ก็ได้

 

คำตอบ ทางมูลนิธิฯมีความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม แต่ติดปัญหาในด้านงบประมาณ เนื่องจากมูลนิธิฯไม่ได้รับเงินงบประมาณจากที่ใด และเงินบริจาคก็ไม่ได้รับมากมายเพียงพอแก่ความต้องการ จึงทำให้จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวบำบัด เพราะตัวบำบัดมีค่าใช้จ่าย และทางมูลนิธิฯก็ไม่สามารถรับภาระเรื่องงบประมาณส่วนนี้ได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องให้ผู้ที่ต้องการเลิกช่วยเหลือกันโดยบริจาคเพื่อซื้อชา นั่นจึงเป็นที่มาของการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับตัวบำบัด

               มูลนิธิฯต้องการช่วยเหลือผู้เสพทุกท่าน เพื่อสนับสนุนสังคมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด เพราะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน มูลนิธิฯจึงมีโครงการเพื่อบำบัดยาเสพติดและนำเงินไปช่วยเหลือในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังติดปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ดังนั้นไม่ว่าจะทำอย่างไร ดำเนินโครงการใด ก็ติดขัดไปหมด โดยมูลนิธิฯได้พยายามเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยหากมีงบประมาณหรือเงินบริจาคที่เพียงพอ มูลนิธิฯก็จะจัดโครงการต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้น ตัวอย่างโครงการที่่เราได้เคยจัดเช่น โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน โครงการเพื่อทหาร โครงการเพื่อพระภิกษุ เป็นต้น ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงหรือไม่มีเลย

               ในเรื่องของตัวบำบัด แต่ละที่อาจจะใช้วิธีบำบัดที่แตกต่างกันไป ทางมูลนิธิฯได้ลองใช้ตัวบำบัดมาแล้วหลากหลายรูปแบบ จนกระทั่งพบตัวบำบัดตัวปัจจุบันคือชาบัวหิมะและได้ทำการวิจัยแล้วในกลุ่มตัวอย่างพบว่าตัวบำบัดตัวนี้ใช้ได้ผลดีกว่าทุกตัว จึงได้นำมาใช้ในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ แต่ติดปัญหาที่ว่าตัวบำบัดนี้ราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อใช้ได้ผลดีทางเราจึงใช้ตัวนี้มาตลอด โดยสามารถเลิกได้จริงและปลอดภัย ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ไม่เสียดายเงินที่จะต้องเสียไปแน่นอน

               มูลนิธิฯสนับสนุนทุกวิธีการเลิก ไม่ว่าจะเลิกด้วยวิธีใดขอให้เลิกได้เป็นพอ ผู้ติดหรือคนในครอบครัวสามารถโทรมาปรึกษาได้ มูลนิธิฯจะแนะนำให้ผู้ติดได้ลองใช้วิธีที่เหมาะสมกับลักษณะการเสพของตัวผู้ติดก่อน โดยมีการวิเคราะห์อาการคร่าวๆโดยผู้เชี่ยวชาญ และหากปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของเจ้าหน้าที่แล้วไม่สามารถเลิกได้จริงๆจึงจะมีการแนะนำตัวบำบัดเป็นตัวช่วย ซึ่งหากผู้ที่ติดต้องการเลิกอยู่แล้ว ถ้ามีตัวบำบัดตัวนี้เข้าร่วมด้วยได้ผลแน่นอน หรือผู้ที่เคยลองเลิกด้วยตนเองแล้วเลิกไม่ได้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการปรึกษาได้

              จึงขออภัยและขอความเห็นใจเรามาณ.ที่นี้ ทางมูลนิธิฯมีความตั้งใจทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง แต่หาผู้บริจาคช่วยเหลือด้านนี้ยากมาก เพราะคนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องบุหรี่ เหล้า และยาเสพติดเป็นเรื่องส่วนบุคคล ผู้ที่สูบหรือเสพทำตัวเอง จึงทำให้ไม่ได้รับความเมตตาเหมือนกรณีอื่นๆ เช่น เด็กกำพร้า, ผู้พิการ หรือสัตว์เป็นต้น

คำตอบ การบริจาคเพื่อซื้อชานั้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ติดได้ช่วยผู้ติดด้วยกัน เพราะนอกจากผู้ที่ซื้อชา จะได้บริจาคเงิน เพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดีแล้ว ยังได้แบ่งปันเงินเหล่านั้นไปให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ขาดโอกาสอีกด้วย  ซึ่งเงินที่ท่านได้บริจาคซื้อชานั้น จะนำมาใช้ในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น โครงการค่ายทหาร, โครงการเด็กและเยาวชน, โครงการผู้ที่มีรายได้น้อย, โครงการเพื่อพระภิกษุ เป็นต้น จึงอยากให้คนที่สูบบุหรี่ หรือไม่ได้สูบบุหรี่ ช่วยกันบริจาคเพื่อซื้อชามาช่วยในโครงการต่างๆ ของทางมูลนิธิฯ หรือสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน

            ปัจจุบันมูลนิธิได้รับงบประมาณจาก หจก.ชาบัวหิมะ เป็นผลิตภัณฑ์ปีละประมาณหนึ่งล้านบาท เพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจำหน่ายเป็นรายได้สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหาบุหรี่, สุรา และยาเสพติด แต่ปัจจุบันปัญหาบุหรี่, สุรา หรือยาเสพติด ได้กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับประเทศรวมทั้งระดับโลกอีกด้วย ดังนั้น จึงมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่ทางมูลนิธิฯได้ตั้งไว้ โดยอัตราของผู้ที่ขอเข้ารับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิฯแตกต่างกันเป็นอย่างมาก มูลนิธิฯจึงจำเป็นต้องนำเงินส่วนตัวเข้าอุดหนุนส่วนนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบำบัดได้. ด้วยจิตจัดตั้งอันเป็นกุศล รวมทั้งมูลนิธิฯไม่เคยมีการของบประมาณ หรือขอรับบริจาคอย่างเป็นทางการ ทำให้มูลนิธิฯเริ่มประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเรื่องงบประมาณนี้ได้กลายเป็นปัญหาหลักในการดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ในการดำเนินการต่างๆนั้นจำต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด(ค่าใช้จ่ายหลัก), ค่าสถานที่, ค่าบุคลากรต่างๆ เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งนั้นทางมูลนิธิฯจะต้องเป็นผู้ออก และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากเงินสนับสนุน หรือผู้บริจาค, และเนื่องจากมูลนิธิฯมิได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชน อีกทั้งที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯก็มิเคยได้รับเงินบริจาคหรือเปิดรับเงินบริจาคอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทางมูลนิธิฯจึงต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆทั้งหมดมาโดยตลอด

                   ทางมูลนิธิฯจึงได้จัดตั้งโครงการ “ปอดสะอาดปราศจากควันบุหรี่เลิกได้อย่างถาวรภายใน 6 วัน”  โดยนำรายได้จากการจำหน่ายชาบัวหิมะในราคาปกติมาเป็นงบประมาณอุดหนุนมูลนิธิฯได้ส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการเลิกบุหรี่, สุรา หรือสารเสพติด อีกทั้งยังเป็นทุนทรัพย์ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่

          ขณะนี้มูลนิธิฯยังคงขาดดุลย์งบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่ต้องการเลิก บุหรี่, สุรา และสารเสพติด หากท่านช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชาบัวหิมะที่ทางมูลนิธิฯได้นำมาเป็นตัวช่วยเหลือในการบำบัด หรือร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิฯ ท่านจะได้ทำบุญและช่วยเหลือสังคมร่วมกันกับมูลนิธิฯ อีกทั้งยังเป็นการนำร่องให้โอกาสกับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการบำบัดอย่างได้ผล, ถูกวิธี และไม่มีผลข้างเคียง

 

คำตอบ มูลนิธิฯประสบปัญหาด้านงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจำนวนมาก โดยอัตราของผู้ที่ขอเข้ารับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ กับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิฯ แตกต่างกันเป็นอย่างมาก     

ปัจจุบันมูลนิธิได้รับงบประมาณจาก หจก. บัวหิมะ เป็นผลิตภัณฑ์ปีละประมาณหนึ่งล้านบาท เพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจำหน่ายเป็นรายได้สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหาบุหรี่, สุรา และสารเสพติด ทางมูลนิธิฯจึงได้จัดตั้งโครงการ“ปอดสะอาดปราศจากควันบุหรี่เลิกได้อย่างถาวรภายใน 6 วัน” รายได้จากการจำหน่ายชาบัวหิมะ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการเลิกบุหรี่, สุรา หรือสารเสพติด อีกทั้งยังเป็นทุนทรัพย์ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่

ซึ่งขณะนี้มูลนิธิฯยังขาดในเรื่องของงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธา หรือผู้ที่ต้องการเลิก บุหรี่, สุรา และสารเสพติด หากท่านช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชาบัวหิมะที่ทางมูลนิธิฯได้นำมาเป็นตัวช่วยเหลือในการบำบัด หรือช่วยกันบริจาคเงินเพื่อเข้าโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ท่านจะได้ทำบุญและช่วยเหลือสังคมร่วมกันกับมูลนิธิฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการนำร่องให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี และไม่มีผลข้างเคียง

ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเข้าโครงการของมูลนิธิฯ เพื่อทางมูลนิธิฯจะได้นำไปทำสาธารณะประโยชน์ต่อไป

 บริจาคได้ที่ :

๑. ชื่อบัญชี มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด
    ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี
    เลขที่บัญชี 327-0-99262-5 ประเภทออมทรัพย์

๒. ชื่อบัญชี คสร เอี่ยมองอาจ
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม69
    เลขที่บัญชี 112-2-15380-8 ประเภทออมทรัพย์

Donate :

1. Action on smoking Health and addictive Foundation
    (Bank) Bangkok Bank 
    Kanchanaburi Branch, Saving, A/C 327-0-99262-5

2. (Bank) Siam Commercial Bank
    Phetkasem69 Branch, Saving, A/C 112-2-15380-8

    การบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือสังคมได้ มูลนิธิฯจะนำเงินบริจาคของท่านไปใช้ในโครงการต่างๆตามวัตถุประสงค์และโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่, สุรา หรือยาเสพติด ให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับสู่สังคมต่อไป

    ทุกการแบ่งปันของท่านเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้อื่นอีกมากมาย ให้มีทางเลือกและทางออกในการแก้ไขปัญหา ขอบคุณที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมร่วมกับมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

คำตอบ หากสนใจผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ ท่านควรโทรมา ที่เบอร์ 081-9211479, 063-4649293 เพื่อขอรับคำแนะนำเบื้องต้นก่อน โดยต้องได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องกรณีที่ท่านจะนำชาบัวหิมะไปใช้เลิกบุหรี่, สุรา หรือยาเสพติด โดยเฉพาะกรณีของยาเสพติดควรมีการได้พูดคุยอย่างยิ่ง

เมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการบำบัดในแต่ละกรณี โดยหากสนใจบำบัดให้ชำระเงิน และแจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรในการติดต่อกลับแก่เจ้าหน้าที่

หรือหากเป็นกรณีเข้ามาบำบัดกับทางมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเป็นกรณีไป

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินทำได้สองวิธีคือ 1. โอนเงินเข้าบัญชี และ 2. สั่งผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

          เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคารวมของสินค้าที่ท่านต้องการ ให้ท่านทำการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งควรโอนแบบมีเศษทศนิยม เช่น กรณีราคา 1000 ให้ท่านโอน 1000.11 เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่การแยกแยะลูกค้าแต่ละท่าน

1. โอนเงินเข้าบัญชี

สามารถโอนเข้ามาได้ที่ : 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม69 บัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี คสร เอี่ยมองอาจ เลขที่บัญชี 112-2-15380-8

           เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ให้ท่านโทรแจ้งการโอนเงินแก่เจ้าหน้าที่ หากเป็นไปได้ควรโทรแจ้งทันทีหลังการโอน หรือแจ้งสลิปหรือใบเสร็จการชำระเงินทางไลน์ไอดี @saf.or.th และให้แจ้งรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ ในการจัดส่งแก่เจ้าหน้าที่

          เมื่อเจ้าหน้าที่รับทราบการโอนเงินและรายละเอียดการจัดส่งแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการคอนเฟิร์มออเดอร์เพื่อการจัดส่งต่อไป

2. สั่งผ่านเว็บไซต์

         วิธีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน โดยสามารถโอนเงินตามระบบตามที่ทางเว็บช้อปปิ้งระบุได้เลย โดยช่องทางนี้จะปลอดภัยกับผู้ซื้อเนื่องจากหากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า เงินก็จะโอนกลับไปยังผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสินค้าอีกด้วย


วิธีการจัดส่ง

          มูลนิธิฯจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ท่านเป็นพัสดุไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ โดยหากท่านต้องการหมายเลขพัสดุสามารถโทรมาสอบถามได้

          มูลนิธิฯจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้ท่านทางไปรษณีย์ไทย วันจันทร์-ศุกร์ แบบ EMS ค่าจัดส่ง 0 บาท (EMS ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รอสินค้าประมาณ 1-2 วัน, ต่างจังหวัด 2-3 วัน)

          หากท่านต้องการให้ส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง(พกง.ธรรมดา)จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่ง 100 บาท ช้ากว่า EMS 1-2 วัน

          และสามารถจัดส่งไปต่างประเทศได้ โดยหากต้องการส่งไปต่างประเทศกรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า

คำตอบ : ทางเราเข้าใจคุณลูกค้าทุกท่านเพราะธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตสมัยนี้มีทั้งไว้ใจได้และไม่ได้ มีการหลอกลวงเกิดขึ้นมากมาย

     มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดได้เปิดทำการมาแล้วสิบกว่าปี มีใบจดทะเบียน และกระทำการถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีศูนย์เปิดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า คุณสามารถไว้ใจทางมูลนิธิฯได้ หากซื้อกับทางเราไม่มีการหลอกลวงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

      และท่านยังสามารถซื้อผ่านทางเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อป้องกันการไม่ได้รับของได้อีกด้วย โดยหากผู้ซื้อไม่ได้รับของทางเว็บไซต์จะโอนเงินคืนให้ท่านโดยอัตโนมัติ คลิ๊กดูการช้อปปิ้งบนเว็บไซต์

       นอกจากจัดส่งแล้ว ท่านยังสามารถเข้ามาซื้อได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 57/1 ซอยแสงชูโต20 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรสอบถามที่ตั้งได้ที่ 081 9211479, 063-4649293

          อีกทั้งเว็บไซต์ของมูลนิธิคือ www.saf.or.th โดย .or.th นั้นเป็นเว็บไซต์พิเศษคือ

– นามสกุลโดเมนเนม .or.th (ORganization in Thailand) ใช้สำหรับ หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

        โดย www.saf.or.th เป็น Domain name สำหรับ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย

   เอกสารที่ใช้ จดโดเมน .or.th คือ 

        “หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง”

กล่าวคือมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดมีเอกสารต่างๆโดยถูกต้องจึงสามารถขอจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นี้ได้นั่นเอง

คำตอบ : เพราะเราเป็นมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์คือการช่วยเหลือคนและสังคมส่วนรวม ไม่ได้เน้นไปที่การขายของ มูลนิธิจึงไม่ได้มีการโฆษณา โดยมูลนิธิฯได้ค้นหาวิธีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกสิ่งเสพติดให้ได้อย่างได้ผลดีที่สุด จนได้พบชาบัวหิมะ และได้ใช้แนะนำแก่ผู้ที่ต้องการเลิกจากนั้นเป็นต้นมา

Close Menu