ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด

ชาบัวหิมะ

ทุกการเลิกเป็นไปได้

Lo

ชาบัวหิมะคืออะไร?

ชาบัวหิมะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ได้นำเข้ามาร่วมโครงการของทางมูลนิธิฯ โดยเข้ามาช่วยในด้านการบำบัดผู้ที่ติดบุหรี่ เหล้า และสารเสพติด เนื่องจากพบว่าผู้ที่ติดบุหรี่ เหล้า และยาเสพติดจำนวนมากต้องการเลิกแต่ไม่สามารถหาวิธีการเลิกที่เห็นผลได้ ทางมูลนิธิฯจึงได้มีการค้นหา ทดลองและวิจัยมาเป็นระยะเวลานาน จนพบว่าชาบัวหิมะนั้นสามารถทำให้ผู้ที่ติดบุหรี่ เหล้า และยาเสพติดเลิกได้อย่างเห็นผลจริง จึงได้มีการนำชาบัวหิมะเข้ามาใช้เป็นตัวบำบัดหลัก ร่วมในโครงการของมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

sig

ชาบัวหิมะมีลักษณะอย่างไร?

ลักษณะของชาบัวหิมะ คือ ชาธรรมชาติสายพันธุ์เฉพาะ ซึ่งกลิ่นหรือรสชาตินั้นก็คือชา สามารถดื่มง่ายๆเพียงแค่เติมน้ำร้อน และยังสามารถเติมสารให้ความหวาน เช่น น้ำตาล น้ำผึ้ง ไซรัป ฯลฯ เพื่อเพิ่มรสชาติได้ด้วย

human

ชาบัวหิมะเหมาะกับใคร?

ชาบัวหิมะ เหมาะสำหรับผู้ที่ติดบุหรี่ เหล้า และยาเสพติดที่ต้องการเลิกให้ได้อย่างเห็นผล โดยการบำบัดต้องมีการดื่มชาบัวหิมะตามปริมาณและระยะเวลา ตามข้อแนะนำที่ทางมูลนิธิฯกำหนด โดยไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า หรือเสพยาเสพติด แต่ให้พยายามที่จะงดสูบหรือเสพไปด้วยเท่าที่จะเป็นไปได้

brain funtion

การบำบัดโดยใช้ชาบัวหิมะทำอย่างไร?​

ในการเข้ารับการบำบัดนั้น เบื้องต้นผู้สูบ/เสพ หรือครอบครัวของผู้ที่ติด ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่า คุณควรจะใช้ระยะเวลา และปริมาณเท่าใดในการบำบัด เช่น เป็นชาวต่างชาติ ตัวค่อนข้างใหญ่, สูบซิการ์, มีสารเสพติดหลายชนิด เป็นต้น และทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้ตัวบำบัดว่าต้องมีการปฏิบัติตนอย่างไร

ทำไมระยะเวลาในการบำบัดจึงสั้น?

จากการทดลองและวิจัยของทางมูลนิธิฯพบว่า ระยะเวลาในการบำบัดนั้นไม่ควรที่จะใช้เวลานาน สาเหตุคือในปัจจุบันทุกคนต่างเร่งรีบ และไม่ค่อยมีเวลาให้กับตนเองและคนรอบข้างมากนัก ดังนั้นหากใช้เวลาในการบำบัดมากหลายเดือน จะทำให้ผู้บำบัดหรือผู้ที่ดูแลผู้ที่เข้ารับการบำบัด เกิดอาการท้อใจ หมดความพยายามในการเลิก และไม่บำบัดต่อได้ โดยลักษณะของชาบัวหิมะนั้น ต้องดื่มอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผล ดังนั้นทางมูลนิธิฯจึงทำการวิจัยหาช่วงระยะเวลาในการบำบัด โดยต้องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดโดยชาบัวหิมะ จนได้ผลสรุปดังปัจจุบัน คือ 6 วัน ในการเลิกบุหรี่ และ 15 วันสำหรับการเลิกทุกอย่าง เช่น บุหรี่ สุรา และยาเสพติด

pot

ชาบัวหิมะดื่มอย่างไร?

ชาบัวหิมะที่นำมาใช้ในการบำบัด จะจัดเป็นชุด ใน 1 กล่องใหญ่ มี 6 กล่องเล็ก ใน 1 กล่องเล็กมีชาบัวหิมะ 1 ซอง เทชา 1 ซอง (1กล่องเล็ก) ใส่แก้วให้หมด เทน้ำร้อนใส่แก้ว ปริมาณน้ำ 1 ถ้วยกาแฟ คนให้ละลาย และดื่มให้หมดแก้วภายในครั้งเดียว โดยดื่มเวลาใดก็ได้ 2ครั้ง(2แก้ว)ต่อ1วัน และดื่มน้ำตามมากๆเพื่อช่วยให้ขับล้างสารพิษได้ดียิ่งขึ้น โดยให้ดื่มแบบนี้ต่อเนื่องไปตามระยะเวลาในการบำบัดที่ทางมูลนิธิฯกำหนด ห้ามเว้นวัน จนหมดชุด  ทั้งนี้ให้ใช้ชา 1 ชุดต่อ 1 คนเท่านั้น (หากมีสารเสพติดอื่นนอกเหนือจากบุหรี่ต้องปรึกษาก่อนใช้ชาเพราะปริมาณการดื่มและระยะเวลา อาจแตกต่างกันไปตามกรณีของแต่ละบุคคล)

cup2

คนทั่วไปสามารถดื่มเพื่อขับล้างสารพิษได้หรือไม่?

คนทั่วไปที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดก็สามารถดื่มชาบัวหิมะได้ เพราะชาบัวหิมะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ไม่มีเคมี จึงไม่ทำอันตรายต่อร่างกายหรือสะสมให้โทษแก่ร่างกาย โดยคนทั่วไปนั้นก็สมควรที่จะได้รับการขับล้างสารพิษเช่นเดียวกัน เพราะสารพิษไม่ได้มาจากยาเสพติดหรือบุหรี่เท่านั้น และแม้กระทั่งเด็กก็สามารถที่จะดื่มเพื่อล้างสารพิษได้ lส่วนชุดของการบำบัดเลิกบุหรี่ เหล้า และสารเสพติดนั้น เป็นชุดของการขับล้างสารพิษ สารเสพติดที่เข้มข้น อีกทั้งยังช่วยสร้างภูมิต่อต้านสารเสพติด คือทำให้ร่างกายเกิดอาการต่อต้านเมื่อใช้สารเสพติด ซึ่งหากคนธรรมดาที่ไม่มีสารเสพติดต้องการที่จะดื่มเพื่อขับล้างสารพิษที่ไม่เข้มข้นเท่าใด แนะนำให้ดื่มชาบัวหิมะโดยใช้วิธีแบ่งดื่ม โดยใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ที่บำบัดก็ได้​

Read More

ทำไมการเข้าโครงการต่างๆจึงมีค่าใช้จ่าย?

            การดำเนินโครงการต่างๆนั้นจำต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เช่น ค่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด ค่าสถานที่ ค่าบุคลากรในส่วนต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนั้นทางมูลนิธิฯจะต้องเป็นผู้ออก และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินสนับสนุน หรือผู้บริจาค, และเนื่องจากมูลนิธิฯมิได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชนใด อีกทั้งที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯก็มิเคยได้รับเงินบริจาคใดๆ มูลนิธิฯจึงต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆทั้งหมดมาโดยตลอด โดยมูลนิธิฯจะได้เงินบริจาคจากการที่มีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆในราคาเต็ม ดังนั้น การที่ท่านได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของทางมูลนิธิฯ ก็ถือเป็นการทำบุญร่วมกับมูลนิธิฯ เพราะทางมูลนิธิฯก็จะนำเงินส่วนนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่าในการบำบัดต่อไป

doctor

ชาบัวหิมะช่วยให้เลิกได้อย่างไร?

ชาบัวหิมะเป็นผลิตภัณฑ์บำบัดที่ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการวิจัยแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีและได้ผลในการบำบัด เป็นธรรมชาติไม่มียาเคมีที่ส่งผลเสียใดๆต่อร่างกาย อีกทั้งยังเป็นวิธีแก้ไขที่ต้นเหตุ คือชาบัวหิมะมีความสามารถในการขับล้างสารพิษที่เข้มข้น สารเคมีที่เข้มข้น ในบุหรี่ เหล้า และสารเสพติดออกจากร่างกาย ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย และยังสร้างภูมิต่อต้านสารเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะสารเสพติด

ในผู้ใหญ่จะมีเลือดอยู่ประมาณ 5.5 ลิตร ไหลเวียนอยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วยเส้นเลือดอีกเป็นจำนวนมาก เลือดมีหน้าที่ช่วยกระจายความร้อน และนำสารที่สำคัญที่อยู่ในนํ้าเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย 

หากเลือดที่มีหน้าที่นำพาสารสำคัญเหล่านั้นไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย ได้ถูกปะปนไปด้วยสารพิษต่างๆที่มากับบุหรี่และสารเสพติด ได้ถูกจัดส่งไปทั่วร่างกายพร้อมๆกันด้วย คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายของคุณ? และนั่นเองคือที่มาของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรัง เพราะมันหมายถึงทุกระบบของร่างกาย ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่นั่นเอง

ชาบัวหิมะจะเข้าไปขับล้างสารเสพติด รวมถึงสารพิษที่มากับบุหรี่, เหล้า ยาเสพติดต่างๆ ออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ทางปัสสวะ, อุจจาระ, ทางเหงื่อ อาจมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนเป็นไข้ และเมื่อทำการล้างออกแล้ว จะช่วยในการสร้างปฏิกิริยาการต่อต้านสารเสพติดกลับเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย 

เพราะร่างกายคนเรานั้นจำเป็นต้องกำจัดสารพิษ และสารเคมีที่ทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆ ออกจากร่างกายโดยเร็วที่สุดก่อน  เมื่อนำออกแล้ว ก็จะช่วยสร้างภูมิต่อต้านสารเสพติด ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไม่เกิดอาการกระวนกระวายใจ, ไม่หงุดหงิด, ไม่เกิดความอยาก, มีอาการเหม็นบุหรี่ หรือรสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป จึงทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่และเสพสารเสพติดสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ ซึ่งปกติแล้วผู้ที่สูบบุหรี่จำนวนมากๆมาเป็นเวลานาน มักจะมีความเคยชินในพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของตน รวมทั้งยังมีสารพิษสารเสพติดจำนวนมากในร่างกาย ส่งผลทำให้เลิกได้ยาก เลิกแล้วมีอาการอยากและต้องการหรืออาการลงแดง แต่ถ้าใช้วิธีแก้ไขที่ต้นเหตุ (ขับล้างสารพิษ สารเสพติด ออกจากร่างกาย), มีการใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม, ไม่มีผลข้างเคียง และใช้หลักธรรมชาติบำบัด ก็จะทำให้สามารถเลิกได้

ชาบัวหิมะ ได้ช่วยเพิ่ม Body Defense ในส่วนของแอนติบอดี้ อีกทั้งยังช่วยขับสารพิษ, สารเสพติดต่างๆ ในร่างกายออกมา โดยเฉพาะเซลล์ตายหรือของเสีย ที่อาจขับออกมาในรูปของ ปัสสาวะ, อุจจาระ, เหงื่อ หรือการอาเจียน และยังทำให้ระบบต่างๆของร่างกาย สามารถทำงานได้ดีขึ้น เช่นการฟื้นฟูเซลล์ โดยเฉพาะในส่วนของระบบของโลหิตให้แข็งแรง ดังนั้นนอกจากจะเลิกสูบบุหรี่และสารเสพติดได้แล้ว ยังทำให้ร่างกายของผู้ที่ติดแข็งแรงขึ้น และบางครั้งอาจพบอีกว่าโรคเรื้อรังต่างๆที่เป็นอยู่มีอาการดีขึ้นอีกด้วย