คณะกรรมการมูลนิธิฯโดยสังเขป

พณฯท่านพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์
อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

พณฯท่านพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์
อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9

ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

Panadda

อ.ปนัดดา ชิวปรีชา

ประธานมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

dr.auay1

พ.ต.อ.นายแพทย์ อวยชัย ชุนาวรรณ

รองประธานมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

Panich

อ.พณิช บัวหิมะทองคำ
Panich buahematongkham

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ (Fonder)