เลิกไม่ยากอย่างที่คิด !

       มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า เลิกยาเสพติดได้ ขอแค่คุณมีความตั้งใจ เรามีตัวช่วยทำให้การเลิกของคุณง่ายขึ้น วิธีการเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า และเลิกยาเสพติดจะไม่ยากอย่างที่คุณคิดอีกต่อไป

ฟื้นฟูหลังการเลิก

ในการเลิกสารเสพติด จำเป็นต้องจัดการกับตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดความอยากความต้องการยาเสพติดให้ได้ เพื่อทำให้เลิกสารเสพติดได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยสมองนั้นมีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้เมื่อเลิกเสพสารเสพติด

ปรับความเข้าใจ

ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณเลิกได้เท่านั้น แต่มูลนิธิเน้นการปรับความเข้าใจกันระหว่างผู้ติดบุหรี่ ติดเหล้า หรือติดยาเสพติดกับคนในครอบครัว ซึ่งครอบครัวนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของการเลิก และเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้เสพกลับเข้าสู่วงจรเดิมๆอีก

ทุกที่ทุกเวลา

อยู่ที่ไหนก็สามารถเลิกได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ศูนย์เพียงอย่างเดียว

เข้าโครงการกับมูลนิธิฯ

คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า เลิกยาเสพติด หรือมีคนข้างเคียงที่ติดหรือไม่? 

 

 มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด สามารถช่วยให้คุณเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า เลิกยาเสพติดได้ ขอแค่คุณมีความตั้งใจ เรามีตัวช่วยทำให้การเลิกของคุณง่ายขึ้น วิธีการเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า และเลิกยาเสพติดจะไม่ยากอย่างที่คุณคิดอีกต่อไป

          เรา มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณเลิกได้เท่านั้น แต่มูลนิธิเน้นการปรับความเข้าใจกันระหว่างผู้ติดบุหรี่ ติดเหล้า หรือติดยาเสพติดกับคนในครอบครัวหรือคนที่ดูและ รวมถึงส่งเสริมให้มีการดูแลกันของคนในครอบครัวด้วย ซึ่งครอบครัวนั้นถือเป็นส่วนสำคัญของการเลิกที่จะทำให้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้เสพกลับเข้าสู่วงจรเดิมๆอีก

            การเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า เลิกยาเสพติด ของมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดนั้น เราใช้วิธีธรรมชาติบำบัด ตัวบำบัดที่นำมาใช้ชื่อ ชาบัวหิมะ ซึ่งเป็นชาสายพันธุ์ธรรมชาติ100% มีการวิจัยแล้วว่าไม่ทำอันตรายแก่ร่างกาย คุณจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน  และจากการทดลองวิจัยนั้นมูลนิธิจึงมีความเห็นว่าชาบัวหิมะเป็นวิธีที่ดี และได้ผลที่สุดในการนำมาใช้บำบัดแก่ผู้ที่ติดบุหรี่ ติดเหล้า และติดยาเสพติด ทางมูลนิธิฯจึงได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการบำบัดผู้ที่ติดบุหรี่, สุรา และยาเสพติดมาโดยตลอด

               ชาบัวหิมะ มีลักษณะเป็นใบชาธรรมชาติ ใช้ชงกับน้ำร้อนดื่มเพื่อขับล้างสารพิษ ถอนยาเสพติดออกจากร่างกาย โดยเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคืออาการติดสารเสพติด และจะมีการบำบัดควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงมีการแก้ไขทางความคิด ความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่, สุรา หรือยาเสพติด และยังต้องเข้าใจถึงสภาพจิตใจของบุคคลในครอบครัวของผู้ที่ติดสารเสพติดนั้นๆด้วย

Practice Areas

แนะนำปรึกษา

รับคำแนะนำปรึกษาจากมูลนิธิฯเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสิ่งเสพติด

ทางเลือกทางออก

ร่วมกันหาทางเลือกทางออกที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ที่ติด

แก้ไขที่ต้นเหตุ

มูลนิธิฯมีวิธีแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา นั่นคือต้องทำให้ผู้ติดหลุดพ้นจากสิ่งเสพติดก่อนเป็นอันดับแรก

สุขภาพต้องมาก่อน

ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ที่ติดทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ โดยสำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจของผู้ที่ติด และคนในครอบครัว

ปรับความเข้าใจ

ปรับความเข้าใจและทัศนะคติของผู้ที่ใช้สิ่งเสพติด และคนในครอบครัว

ทุกที่ทุกเวลา

สามารถเลิกและบำบัดที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการบำบัดที่ใดที่หนึ่ง โดยต้องปฎิบัติตนตามที่มูลนิธิฯแนะนำ

บทความเด่น

ค่ายบำบัด

การเข้ารับการบำบัดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ สุรา หรือยาเสพติดกับทางมูลนิธิฯต้องเป็นแบบสมัครใจเท่านั้น และมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องได้พูดคุยกับผู้ที่เสพติดก่อนเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น และวิเคราะห์อาการ โดยการบำบัดนั้นจะทำโดยให้ผู้ที่ติดดื่มตัวบำบัดคือชาบัวหิมะเพื่อขับล้างสารพิษเป็นหลัก โดยมีการวิเคราะห์สภาพจิตและออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย เนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ติดคืออาการติดสารเสพติด โดยหากติดสารเสพติดแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำสารเสพติดออกจากร่างกายเป็นอันดับแรกเพื่อทำให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้อีกครั้ง

การบำบัด

มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ได้ดำเนินการมาแล้วกว่าสิบปี จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะและพฤติกรรมของผู้ที่ติดบุหรี่ ติดสุรา และติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดจากมูลนิธิฯเป็นอย่างดี มูลนิธิฯได้ทำการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิธีการบำบัดผู้ที่ติดบุหรี่ สุรา และสารเสพติดให้ได้อย่างได้ผลดีที่สุด

ชาบัวหิมะ

ชาบัวหิมะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด ได้นำเข้ามาร่วมโครงการของทางมูลนิธิฯ โดยเข้ามาช่วยในด้านการบำบัดผู้ที่ติดบุหรี่ เหล้า และสารเสพติด เนื่องจากพบว่าผู้ที่ติดบุหรี่ เหล้า และยาเสพติดจำนวนมากต้องการเลิกแต่ไม่สามารถหาวิธีการเลิกที่เห็นผลได้ ทางมูลนิธิฯจึงได้มีการค้นหา ทดลองและวิจัยมาเป็นระยะเวลานาน จนพบว่าชาบัวหิมะนั้นสามารถทำให้ผู้ที่ติดบุหรี่ เหล้า และยาเสพติดเลิกได้อย่างเห็นผลจริง จึงได้มีการนำชาบัวหิมะเข้ามาใช้เป็นตัวบำบัดหลัก ร่วมในโครงการของมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การสังเกตผู้ที่ติดสารเสพติด

ตรวจสอบสมาชิกในครอบครัวจากหัวข้อต่างๆ ถ้าพบว่ามีลักษณะสัมพันธ์กับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือหลายหัวข้อ ก็พิจารณาได้ว่า สมาชิกในครอบครัวของท่านมีแนวโน้ม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง สมควรได้รับการแก้ไข ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องให้เห็นชัดเจนว่า ใช้ยาเสพติดแล้วจึงต้องแก้ไข เพราะปัญหาจากการใช้ยาเสพติดจะค่อยๆ ก่อตัวจากเล็กไปสู่ใหญ่ ถ้ารอให้ชัดว่ามีการใช้ยาเสพติด ผู้ใช้ยาเสพติดอาจไม่สนใจคำแนะนำ คำสั่งสอนอบรมของคนในครอบครัวแล้ว นับว่าเป็นเรื่องยากต่อการแก้ไขมาก