ค่ายบำบัดยาเสพติด

ค่ายบำบัดยาเสพติดครั้งที่ 1/2562       ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 15 วัน       รับผู้เข้ารับบำบัดทั้งหมดจำนวนประมาณ 5-10 คน       เริ่มหากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามจำนวนที่กำหนด ค่ายบำบัดเพื่อเลิกยาเสพติด โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้สอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า หากต้องการมาบำบัดที่มูลนิธิฯสามารถทำได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร เพราะต้องการให้มีคนดูแลผู้ที่ติดในระหว่างการเลิก มูลนิธิฯจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยผู้ที่สูบบุหรี่ สารเสพติด ให้สามารถเลิกได้อย่างได้ผลจริง และยังเป็นการมาผ่อนคลายด้วยในตัว              …

Continue Reading
Close Menu